‘s-Hertogenbosch Alstublieft

Het gaat goed met ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch is een levendige en bruisende stad waar het goed wonen en werken is.  Je vindt er een compleet aanbod op het gebied van cultuur, winkelen, evenementen, culinaire verrassingen en dienstverlening. We spreken van de “Stad aan de Maas”.
Het aantal inwoners is gestegen tot boven de 150.000. Wij Bosschenaren houden van onze vorstelijke hertogstad en steken dat niet onder stoelen of banken. Velen vinden het dan ook jammer dat “hun” officiële stadsnaam niet altijd correct wordt gebruikt.

Eenheid in het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch.

Om die juiste stadsnaam uit te dragen en te bevorderen is het Genootschap ter Bevordering van het Gebruik van de Naam ’s-Hertogenbosch opgericht.
Dit Genootschap, is vanaf 1993 actief door telkens speels te wijzen op de consequenties van het vermelden van de onjuiste gemeentenaam. De inzet van het genootschap is primair bedoeld om eenheid in gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch te krijgen om zo verwarring te voorkomen.

De naam ’s-Hertogenbosch bij wet vastgesteld. Wie A zegt moet ook B zeggen

Pas vanaf 1986 is er een wettelijke regeling (art. 158 Gemeentewet) voor het vaststellen van gemeentenamen. Tot nu toe is daarvan slechts beperkt gebruikgemaakt. Verreweg de meeste gemeentenamen zijn dan ook niet bij wet bekrachtigd. Het laat zich raden waar dat toe leidt. Vanaf 1986 zijn, onder meer door herindelingen, een aantal namen van gemeenten bij wet vastgesteld. Dat geldt ook voor ’s-Hertogenbosch.
Op 1 januari 1996 is bij wet bekrachtigd dat de naam van Noord-Brabants hoofdstad ’s-Hertogenbosch is. Unaniem heeft de Gemeenteraad zich nog eens uitgesproken voor het gebruik van de juiste naam. Daarom zien we bijv. ’s-Hertogenbosch vermeld op landkaarten, richtingaanwijzers en in telefoongidsen.
In ’s-Gravenhage heeft men echter anders besloten. Daar wil men juist de  naam Den Haag gebruiken, zowel nationaal als internationaal.

Bossche Bollen blijven Bossche Bollen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht heeft het Genootschap geen enkele moeite met bijv. de tekst in het liedje “Dat gaat naar Den Bosch toe” en “Den Bosch is mooier dan Parijs”. Op onze “FC Den Bosch” zijn we trots. In de spreektaal zal het Genootschap de naam ’s-Hertogenbosch bevorderen zonder betuttelend te willen zijn.

Aangenaam, ’s-Hertogenbosch is de naam

Het Genootschap staat echter pal voor het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch bij alle  schriftelijke uitingen en bij officiële gelegenheden zoals: toespraken bij ontvangsten, educatieve bijeenkomsten en congressen. Maar het gaat nog te vaak mis: met verwarring tot gevolg. En dat is nou precies wat het Genootschap wil voorkomen.

Ambassadeurs en Medestanders

Het zijn grote en kleine bedrijven, organisaties en particulieren die zich aan ons Genootschap hebben verbonden. Zij zijn plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal van groot belang om eenheid in het gebruik van de juiste naam te bevorderen.
Het Genootschap kent ook medestanders. De naam spreekt voor zich. Deze medestanders staan garant voor (kleine en grotere) donaties om acties te kunnen realiseren en zij verrichten eenvoudige activiteiten en/of houden in hun eigen kring nauwkeurig in de gaten of de naam ’s-Hertogenbosch wordt gehanteerd.

Actie

De niet aflatende benadering door het Genootschap van degenen die ’s-Hertogenbosch niet correct gebruiken heeft in de loop der jaren zichtbaar resultaat geboekt.
Maar er is nog een wereld te winnen bij radio, televisie, internet en de geschreven pers. De naam ’s-Hertogenbosch schijnt daar onbekend te zijn.

Jan van Kollenburg

In memoriam Jan van Kollenburg

Jan van Kollenburg (20 november 1948 – 22 april 2022)Jan was op 16 november 1993 één van de oprichters van het Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch. Samen met Rudolf Gras en Jan Wijtmans had hij het plan om de enige en juiste naam van de Brabantse hoofdstad niet alleen te…
Read More In memoriam Jan van Kollenburg

Het Genootschap op Maritiem Light

Het genootschap geeft al vele edities van Maritiem acte de presence. En natuurlijk ook bij deze speciale Maritiem Light editie. Onder een stralende zon hebben we ons genootschap kunnen promoten. Bij deze gelegenheid hebben we tevens ons nieuwe artikel, een set van 5 ansichtkaarten met tekeningen van Guus Ong gepresenteerd. Vele bezoekers van onze stand…
Read More Het Genootschap op Maritiem Light

Het is nu tijd om te stemmen

Van vrijdag 27 september t/m 14 oktober gaat de grote Rabo Clubsupport Campagne 2019 van start en kunnen alle Rabobank-rekeninghouders, groot en klein, stemmen op hun favoriete club of vereniging. En natuurlijk doet het Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch ook dit jaar weer mee aan deze campagne. Ons Genootschap kan…
Read More Het is nu tijd om te stemmen