’s-Hertogenbosch

Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch

Geert van de Ven

Wij zijn diep geraakt door het overlijden van onze ambassadeur Geert van de Ven. Nog niet zo lang geleden is hij ambassadeur geworden van ons genootschap. Meteen heeft hij ons met raad en daad bijgestaan om onze boodschap nog duidelijker over te dragen. Een Bosschenaar met een groot hart.Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen

Lees verder »

Het Genootschap op Maritiem Light

Het genootschap geeft al vele edities van Maritiem acte de presence. En natuurlijk ook bij deze speciale Maritiem Light editie. Onder een stralende zon hebben we ons genootschap kunnen promoten. Bij deze gelegenheid hebben we tevens ons nieuwe artikel, een set van 5 ansichtkaarten met tekeningen van Guus Ong gepresenteerd. Vele bezoekers van onze stand

Lees verder »

Het is nu tijd om te stemmen

Van vrijdag 27 september t/m 14 oktober gaat de grote Rabo Clubsupport Campagne 2019 van start en kunnen alle Rabobank-rekeninghouders, groot en klein, stemmen op hun favoriete club of vereniging. En natuurlijk doet het Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch ook dit jaar weer mee aan deze campagne. Ons Genootschap kan

Lees verder »

Het gaat goed met ’s-Hertogenbosch

Premium Google Maps

Add an optional description to your map pin

Divers-11

 

’s-Hertogenbosch is een levendige en bruisende stad waar het goed wonen en werken is.  Je vindt er een compleet aanbod op het gebied van cultuur, winkelen, evenementen, culinaire verrassingen en dienstverlening. We spreken van de “Stad aan de Maas”.
Het aantal inwoners is gestegen tot boven de 150.000. Wij Bosschenaren houden van onze vorstelijke hertogstad en steken dat niet onder stoelen of banken. Velen vinden het dan ook jammer dat “hun” officiële stadsnaam niet altijd correct wordt gebruikt.

Eenheid in het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch.
Om die juiste stadsnaam uit te dragen en te bevorderen is het Genootschap ter Bevordering van het Gebruik van de Naam ’s-Hertogenbosch opgericht.
Dit Genootschap, is vanaf 1993 actief door telkens speels te wijzen op de consequenties van het vermelden van de onjuiste gemeentenaam. De inzet van het genootschap is primair bedoeld om eenheid in gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch te krijgen om zo verwarring te voorkomen.

Divers-15De naam ’s-Hertogenbosch bij wet vastgesteld. Wie A zegt moet ook B zeggen
Pas vanaf 1986 is er een wettelijke regeling (art. 158 Gemeentewet) voor het vaststellen van gemeentenamen. Tot nu toe is daarvan slechts beperkt gebruikgemaakt. Verreweg de meeste gemeentenamen zijn dan ook niet bij wet bekrachtigd. Het laat zich raden waar dat toe leidt. Vanaf 1986 zijn, onder meer door herindelingen, een aantal namen van gemeenten bij wet vastgesteld. Dat geldt ook voor ’s-Hertogenbosch.
Op 1 januari 1996 is bij wet bekrachtigd dat de naam van Noord-Brabants hoofdstad ’s-Hertogenbosch is. Unaniem heeft de Gemeenteraad zich nog eens uitgesproken voor het gebruik van de juiste naam. Daarom zien we bijv. ’s-Hertogenbosch vermeld op landkaarten, richtingaanwijzers en in telefoongidsen.
In ’s-Gravenhage heeft men echter anders besloten. Daar wil men juist de  naam Den Haag gebruiken, zowel nationaal als internationaal.

DSC_2805Bossche Bollen blijven Bossche Bollen
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht heeft het Genootschap geen enkele moeite met bijv. de tekst in het liedje “Dat gaat naar Den Bosch toe” en “Den Bosch is mooier dan Parijs”. Op onze “FC Den Bosch” zijn we trots. In de spreektaal zal het Genootschap de naam ’s-Hertogenbosch bevorderen zonder betuttelend te willen zijn.

Aangenaam, ’s-Hertogenbosch is de naam
Het Genootschap staat echter pal voor het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch bij alle  schriftelijke uitingen en bij officiële gelegenheden zoals: toespraken bij ontvangsten, educatieve bijeenkomsten en congressen. Maar het gaat nog te vaak mis: met verwarring tot gevolg. En dat is nou precies wat het Genootschap wil voorkomen.

Divers-19Ambassadeurs en Medestanders
Het zijn grote en kleine bedrijven, organisaties en particulieren die zich aan ons Genootschap hebben verbonden. Zij zijn plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal van groot belang om eenheid in het gebruik van de juiste naam te bevorderen.
Het Genootschap kent ook medestanders. De naam spreekt voor zich. Deze medestanders staan garant voor (kleine en grotere) donaties om acties te kunnen reDSC_3042aliseren en zij verrichten eenvoudige activiteiten en/of houden in hun eigen kring nauwkeurig in de gaten of de naam ’s-Hertogenbosch wordt gehanteerd.

Actie
De niet aflatende benadering door het Genootschap van degenen die ’s-Hertogenbosch niet correct gebruiken heeft in de loop der jaren zichtbaar resultaat geboekt.
Maar er is nog een wereld te winnen bij radio, televisie, internet en de geschreven pers. De naam ’s-Hertogenbosch schijnt daar onbekend te zijn.

Scroll naar top