Wordt ook donateur

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Op deze website kun je de namen van de vele ambassadeurs vinden.

Het zijn grote en kleine bedrijven, organisaties en particulieren die zich aan ons Genootschap hebben verbonden. Zij zijn plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal van groot belang om eenheid in het gebruik van de juiste naam te bevorderen.

Het Genootschap kent ook medestanders. De naam spreekt voor zich. Deze medestanders staan garant voor (kleine en grotere) donaties om acties te kunnen realiseren en zij verrichten eenvoudige activiteiten en/of houden in hun eigen kring nauwkeurig in de gaten of de naam ’s-Hertogenbosch wordt gehanteerd.

Actie 

De niet aflatende benadering door het Genootschap van degenen die ’s-Hertogenbosch niet correct gebruiken heeft in de loop der jaren zichtbaar resultaat geboekt.

Maar er is nog een wereld te winnen bij radio, televisie, internet en de geschreven pers. De naam ’s-Hertogenbosch schijnt daar onbekend te zijn.

Wordt daarom donateur!!

Scroll naar top