Rabobank Clubsupport

Ook dit jaar doet het genootschap weer mee aan de Rabobank Clubsupport actie. Dit jaar hebben we bijzondere aandacht voor de promotie van onze doelstelling; het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch in alle formele cq. officiële communicatie. Specifiek bedoelen we hiermee de schriftelijke communicatie maar ook in de media en andere uitingen. Vanaf 27 september kan er gestemd worden door de leden van de Rabobank. Ben je lid, breng dan je stem op ons uit. We zijn je zeer dankbaar.

Similar Posts